Jak medializovat CSR projekty?

Společenská zodpovědnost firem (Corporate Social Responsibility, ve zkratce CSR) hraje čím dál silnější roli ve firemních strategiích a jednoznačně je významným prvkem úspěšného podnikání. Podle průzkumu agentury Ipsos došlo za posledních 10 let k významnému posunu ve vnímání CSR aktivit ze strany veřejnosti i firem. Jak ale správně uchopit medializaci CSR aktivit? Jak dát svému okolí vědět, že děláte společensky prospěšnou věc, a přitom se vyhnout dojmu, že se jenom bijete do prsou a skromností příliš neoplýváte?

 

Obsah

 

 

Komunikace kolem CSR aktivit v Čechách

Češi se v minulosti neuměli chlubit. Ti, kteří tak činili, sklízeli většinou negativní reakce, že se to nepatří. Novináři to vnímali podobně. Současnost je odlišná a firmy si uvědomují, jak důležitá je správná komunikace CSR aktivit směrem k jejich obchodním partnerům, k zákazníkům, k zaměstnancům a směrem k potenciálním uchazečům o práci. Podle průzkumu je pro 52 % Čechů při nákupu produktů či služeb důležité, zda se firma chová společensky odpovědně. Společenská odpovědnost hraje roli i v tom, jak je firma vnímána jako zaměstnavatel – odpovědné chování u svého zaměstnavatele považuje za důležité 78 % populace ČR, zejména lidé s VŠ vzděláním. Tedy fáze skromného mlčení už je pryč a veřejnost si naopak tyto informace žádá.

 

Forma a obsah

Na začátku je nutné vybrat tu správnou formu pro správnou cílovou skupinu. Na scéně se objevují různé interní nástroje jako newslettery, firemní sociální účty, společenská setkání, kde můžete informovat své zaměstnance a partnery. A pak tu jsou média, kterými oslovíte širokou veřejnost včetně zaměstnanců a partnerů. Určíte si cílovou skupinu a následně vybraným médiím nabídnete obsah.

 

Co novináře zajímá na CSR aktivitách?

Tady jednoznačně platí, že důležitá je aktivita samotná, tedy její smysl, přínos pro veřejnost. Informace o firmě jsou v pozadí. Ideální je kombinace, kdy firma si vhodně vybere CSR aktivitu, která koresponduje s jejím podnikáním, kde má svoje know-how a může novinářům zároveň nabídnout svá data, své zkušenosti. Dalším plusem je spolupráce s neziskovým a státním sektorem, který dodává projektům váhu. Pomáhají s reputací celého projektu, mohou novinářům nabídnout opět své poznatky z oboru, popsat například problémy, které řeší jejich klienti.

 

Důležitá je pro novináře i vizuální atraktivita, možnost nafotit si nebo natočit materiál do vysílání a mít s kým udělat rozhovor. K dispozici by měl být nejenom člověk, který o projektu může mluvit, zná jeho smysl a cíle, ale zároveň i účastník projektu, tedy člověk s příběhem, kterému tato CSR aktivita něco přinesla. Pokud celý projekt podpoříme ještě reprezentativním průzkumem, který se bude tematicky týkat naší CSR aktivity, medializaci projektu to jenom pomůže.

 

Pak už nám zbývá jenom vytrvat, dostat CSR projekt  do podvědomí veřejnosti je totiž běh na dlouho trať.

 

Příspěvek pro vás napsala Lucka, která zvládá levou zadní finance, IT, vzdělávání a vlastně jakýkoliv další obor.