Jak zvládat krizové situace a co si z nich odnést?

Každá krizová, nebo jenom náročná, situace od nás požaduje, abychom se s ní nějakým způsobem vypořádali. A zároveň nabízí často netušeného osobního rozvoje. Pokud chceme, abychom my, naši kolegové, zaměstnanci, ale i klienti prosperovali, je důležité, aby dobře reflektovali celou situaci, její řešení a poučení se – ať už na osobní, nebo pracovně firemní úrovni. Přinášíme vám tipy, které vám pomohou se na budoucí krizové situace lépe připravit.

 

Je samozřejmě velmi důležité dostat pod kontrolu klesající čísla prodejů, revidovat marže a optimalizovat nutné náklady. Jedním z často citovaných důvodů je i snaha zachovat co nejvíce pracovních míst. Za to jsou určitě všichni, kterým tato místa patří, patřičně rádi. Ale i naši zaměstnanci a kolegové a klienti si prošli nelehkým obdobím, v osobním i pracovním životě.

 

Obsah

 

 

OSOBNÍ ROZVOJ NESPOČÍTÁTE

Přestože jsme rádi, že karanténa skončila a ekonomika se ze všech sil hrabe zpět na nohy, není dle mého moudré dávat karanténu do závorek a snažit se na ni co nejrychleji zapomenout. Lepší je pořádně ji rozpitvat, prozkoumat, zjistit, co nás naučila, aplikovat tato poučení do našeho života, a potom karanténu v klidu založit do pořadače, abychom se na ni mohli znovu podívat, až to budeme potřebovat. Pokud se epidemiologové a ekonomové na něčem shodují, tak je to na tom, že se podobné situace budou opakovat.

 

Jak tedy nezahodit tuhle skvělou příležitost se poučit, zlepšit sebe, svoji práci i byznys? Je to v zásadě snadné, ale vyžaduje to něco, co je vlastně dělá v dnešní době docela těžko – najít si čas na hluboké přemýšlení, vzít si tužku a papír a odvahu a odhodlání být k sobě upřímní.

 

ZAČNĚTE JEDNODUCHÝMI OTÁZKAMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výše zmíněné otázky se mohou zdát banální a s jasnými odpověďmi, ale pokud se nad nimi zamyslíte, dojdete k často překvapivým a zajímavých zjištěním. A věřte, že většina firem a pracovníků si těch pár desítek minut na zodpovězení podobných otázek nenajde – a vy tak budete mít konkurenční výhodu.

 

TÝMOVÁ REFLEXE ZKUŠENOSTÍ

Pokud vedete tým nebo dokonce máte svoji firmu, dává velký smysl toto probrat i se svými kolegy a zaměstnanci – nehádejte, nepředpokládejte, prostě se jich zeptejte a vytvořte prostředí, ve kterém mohou skutečně upřímně odpovědět.

 

Právě ukončená karanténa i její následky na nás kladou často nečekané nároky nejen v pracovní, ale i osobní oblasti, proto je v tuto chvíli více, než když dříve, potřeba skutečně se o ostatní starat a naslouchat jim a jejich potřebám, a podporovat je v jejich osobním rozvoji.

 

Proč? Abyste jako tým dále prosperovali, a další podobné krizové situace zvládli co nejlépe. Jak jinak se zlepšovat, než tím, že se budeme učit z vlastních zkušeností a krizových situací? Jak se můžeme stát lepšími a šťastnějšími lidmi a pracovníky než tím, že budeme pracovat na vlastním sebepoznání a seberozvoji?

 

Pokud karanténa ve vaší firmě nebo týmu odhalila větší výzvy, než kterým jste schopni čelit, investujte do dobrého facilitátora/ky osobního rozvoje ve firmách či týmového kouče dříve, než bude pozdě. Uvidíte, že z další krizové situace vzejdete ještě silnější a se silnějším týmovým duchem, než dříve.

 

Příspěvek pro vás napsala Lucie, naše specialistka na PR.