Analýza stávající komunikace

Zmapujeme vaše stávající komunikační kanály, vyhodnotíme jejich účinnost a doporučíme vhodná vylepšení.

 

Aby vaše komunikace, ať už externí nebo interní, měla smysl, musí mít pevná pravidla a účinný plán založený na posouzení reálných možností. Před naplánováním účinných komunikačních kroků se proto neobejdete bez analýzy stávající komunikace. Najdeme vše, co se o vás dosud napsalo v médiích i na sociálních sítích a u vyhodnotíme účinnost i dopad jednotlivých výstupů. Vaši PR komunikaci efektivně začleníme mezi ostatní formy propagace, se kterými aktuálně pracujete, bez ohledu na to, zda systematicky nebo nahodile. Na základě analýzy stávající komunikace můžeme společně postavit novou a účinnější komunikační strategii.

Potřebujete analýzu stávající komunikace?

Analýza stávající komunikace je jedna z klíčových aktivit při tvorbě komunikačních strategií. Nezapomínejte ani na další oblasti nezbytné pro plánování účinných komunikačních strategií.