Průzkumy trhu

Připravíme pro vás podrobnou analýzu trhu v konkrétním oboru, SWOT rozbor, modely chování zákazníků a tržní pozice konkurence.

Ať už budujete novou firmu nebo „jen“ rozšiřujete stávající portfolio služeb, abyste měli hned od začátku šanci na úspěch, je potřeba být připraven opravdu důkladně. Náš strukturovaný průzkum trhu vám pomůže podrobně zmapovat situaci v daném tržním segmentu, analyzovat konkurenci i příležitosti a najít potencionální zákazníky. Kdo je připraven, není překvapen.

Potřebujete průzkum trhu?

Důkladný průzkum trhu je jednou z klíčových aktivit při tvorbě strategií. Nezapomínejte ani na další aktivity nezbytné pro vytvoření účinné obchodní strategie.