Interní komunikace

Spokojení zaměstnanci jsou mimo jiné i významní propagátoři vaší značky. Pomůžeme vám objevit způsoby, jak posílit loajalitu zaměstnanců k vaší firmě.

Fluktuaci zaměstnanců se žádná firma nikdy úplně nevyhne. Každý HR manažer se ji snaží dostat alespoň co nejvíce pod kontrolu. Není žádným tajemstvím, že spokojení zaměstnanci ve firmě vydrží déle, a navíc přispívají k pozitivní image vaší firmy. Chcete, aby u vás na pracovišti panovala lepší atmosféra? Ukážeme vám, jak komunikovat se zaměstnanci a jak je více zapojit do procesů budování firemní kultury. Pomůžeme vašemu HR oddělení motivovat zaměstnance, aby se více ztotožnili s firemními hodnotami, šířili je dál a zlepšila se jejich loajalita i pracovní výsledky.

Co vám služba přinese?

Zvýšení motivace zaměstnanců k práci

Zlepšení pracovních výsledků zaměstnanců

Posilování pozitivní image vaši firmy

spokojení a oddaní zaměstnanci

zefektivnění komunikační procesů uvnitř organizace

Jak postupujeme při tvorbě a zavádění interní komunikace?

Úvodnísetkání

Nejprve se potkáme (osobně nebo online), odpovíme si vzájemně na otázky, sdělíme požadavky a společně vytvoříme zadání.

Auditinterní komunikace

Zjistíme, jaký je aktuální stav interních komunikačních procesů ve vaší firmě.

Volbakomunikačních nástrojů

Vybereme efektivní komunikační nástroje vhodné pro interní komunikaci ve vaší firmě.

Implementace

Zavedeme interní komunikaci do jednotlivých procesů ve vaší firmě.

Zpětnávazba

Zajistíme zpracování zpětné vazby od vašich zaměstnanců, které je klíčové pro posouzení, zda byla strategie interní komunikace nastavena správně.

Potřebujete zlepšit interní komunikaci u vás ve firmě?

Komu jsme již pomohli zlepšit interní komunikaci na pracovišti?

Na jaké další komunikační aktivity byste neměli zapomínat?