Online školení a kurzy

Školení a kurzy, ze kterých si skutečně něco odnesete.

Proč je konkurence více vidět? Proč o ostatních vycházejí články v médiích a o vás ne? Slyšeli jste už někdy o „píár“? Public relations pomáhají firmám mj. zvýšit povědomí o jejich produktech, službách či značce jako takové. Naučíme vás, jak můžete s pomocí PR nástrojů pozvednou své podnikání. Vysvětlíme, co očekávat od novinářů a jak fungují média.

Kompletní nabídka školení a online kurzů

▶  K čemu je dobré PR?

Proč je konkurence více vidět? Proč o ostatních vycházejí články v médiích a o vás ne? Public relations pomáhají firmám zvýšit povědomí o jejich produktech, službách či značce jako takové. PR je také důležitým nástrojem v personální oblasti. K hlavním nástrojům PR patří média; náš kurz poradí, jak s nimi pracovat, aby z toho měla firma užitek.

▶ PR v oblasti HR

Máte dostatek kvalitních uchazečů o zaměstnání? Kurz seznamuje s PR nástroji pro komunikaci se stávajícími i s potencionálními zaměstnanci. Systematickým budováním pozitivního mediálního obrazu a image firmy zvýšíte počet uchazečů o zaměstnání i loajalitu těch současných.

▶ Jak napsat tiskovou zprávu

Novináři přijímají každý den desítky až stovky tiskových zpráv. Jak napomoci tomu, aby právě ta vaše neskončila v koši? Kurz také poradí, jak efektivně komunikovat s novináři.

▶ Jak se dostat do médií

Tradiční, nová i sociální média mají jedno společné: k tomu, abyste zaujali, potřebujete dobrý příběh. Kurz o tom, jak pracují novináři a jak i jejich prostřednictvím vyprávět příběh své firmy, produktu nebo služby potenciálním zákazníkům.

▶ Základy krizové komunikace

Kurz přibližuje, jak mají organizace komunikovat v mimořádných situacích. Zvláštní pozornost je věnována komunikaci s médii, roli tiskového mluvčího a využívání sociálních sítí.

▶ Český mediální trh

Kurz o českém mediálním rybníku. Komu patří česká média? Kdo má největší vliv? Jak vlastníci ovlivňují obsah svých médií? Jak rozlišit kvalitní a nekvalitní média? Daří se u nás fake news? Existuje cenzura? A co sociální sítě?

▶ Sdílejte, než to smažou!

Fake news, dezinformace, konspitační teorie, hoaxy… Cenzura, autorizace a právo na odpověď v médiích. Kurz o tom, jak pracovat s informacemi v 21. století.

▶ Jsou píáristi neužiteční z*rdi?

PR lidé jsou často zařazování do škatulky „manipulátoři a lháři“. Jejich prarodiče nikdy nepochopí, čím se vlastně živí. Ve skutečnosti řídí komunikaci a vytvářejí image organizace, firmy, produktu, události, nebo osoby. Kurz o tom, proč má mít „píár“ ve firmě své místo.

▶ Před kamerou a mikrofonem

Celodenní kurz, který vás teoreticky i prakticky připraví na to, abyste obstáli při televizním či rozhlasovém rozhovoru, při natáčení firemního videa nebo příspěvku na sociální sítě. 

 

Cena kurzů od 900 Kč.

Zaujalo Vás některé školení?