Píárista musí na všem vidět především to dobré

Když jsem před 15 lety poprvé odjížděl do Anglie na setkání PR agentur sítě WhiteOaks, měl jsem v plánu především poslouchat.

 

Nedomníval jsem se, že bych mnohem zkušenější kolegy mohl jakkoli profesně obohatit. Vracel jsem se plný dojmů a inspirace, ale především s dobrým pocitem, že u nás v agentuře děláme PR způsobem, který není zásadně odlišný od toho, jakým způsobem pracují kolegové v „západních“ evropských zemích či v USA. Poznání, že profesně nezaostáváme, si od té doby potvrzuji opakovaně.

 

Letošní setkání mělo proběhnout na přelomu května a června v americkém Bostonu. Ze všeobecně známých důvodů se neuskuteční, resp. bylo přeloženo na rok 2021. V původním termínu uspořádáme telekonferenci, na které si vyměníme novinky a zkušenosti za posledních 12 měsíců. Velkým tématem bude pochopitelně i to, jakým způsobem naši práci ovlivnila pandemie koronaviru. S kolegy se o tom poprvé společně bavili na konci března. Opět se potvrdilo, že naše dosavadní zkušenosti jsou velmi podobné…

 

Všechny agentury bez problémů přešly na režim home office a začaly s okolím komunikovat s využitím nejrůznějších technických prostředků. Objevily se i první náznaky dopadu pandemie na ekonomiku v podobě snižování či rušení objednaných PR služeb. Americký kolega nás „potěšil“ závěry průzkumu, podle kterého čeká zámořský PR trh propad tržeb ve výši až 70 % (!!!).

 

Zazněly však i dobré zprávy: především jsou všichni kolegové zdraví a například italská agentura, sídlící v Miláně, jedné z koronavirem nejpostiženějších oblastí, dokáže dokonce získávat nové klienty. Firmy, které si ve specifických podmínkách uvědomily nenahraditelnost přesné a rychlé komunikace směrem ke svým zaměstnancům, zákazníkům i obchodním partnerům.

 

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE je pro PR agentury, a tedy i pro Move up, denním chlebem.

 

Naší agenturní filosofií, kterou jsme promítli i přímo do názvu, je „pomáháme firmám růst“. To platí v časech dobrých, i těch horších. O něco více než jindy platí: jsme tu pro vás. Právě teď. Dnes. Zítra. A každý den poté. Nemůžeme vyřešit všechny vaše problémy, ale můžeme slíbit, že jim nebudete čelit sami. Nevezeme se na vlně „COVID-19“, naopak: připravujeme se na budoucnost. A při tom všem myslíme pozitivně, neboť jen tak můžeme dosáhnout pozitivních výsledků.

 

Příspěvek pro vás napsal Boris, jeden z majitelů agentury a specialista na krizovou komunikaci