Move up na školení

Během listopadu náš Move up tým absolvoval další z řady školení, kterými rozšiřujeme svoje znalosti. Tématem byl tentokrát milovaný i nenáviděný Instagram, respektive nástroje které nabízí, aby bylo možné jej efektivně včlenit do uceleného souboru PR i marketingových komunikací.