Advertorial

Neboli advert. Ve své podstatě se jedná o reklamu, která má působit dojmem redakčního textu, nejčastěji článku. To je také jeden z důvodů, proč se pro advertoriál vžilo (nesprávné) označení PR článek.