B2B PR

Neboli Business to Business. Jedná se o vztah mezi obchodními stranami (např. výrobcem a prodejcem) za účelem dalšího prodeje.