B2C PR

Neboli Business to Consumer. V tomto případě se nejedná o vztah mezi obchodními stranami, ale mezi prodejcem a koncovým spotřebitelem, a to za účelem spotřeby a užívání.