Boilerplate

Medailonek společnosti. Používá se zpravidla na konci tiskové zprávy a měl by krátce a výstižně shrnout, čím se daná firma zabývá a čím je speciální.