Brand

Neboli obchodní značka, obsahující logo, slogan nebo název společnosti.