Brief

Neboli to nejdůležitější, co klient dává své agentuře. Ideální brief je dobře napsaný dokument, který pochopitelně shrnuje zadání a přesně definované cíle, kterých chcete s pomocí píaristů dosáhnout.