CSR komunikace

Pokud si chcete vytvořit renomé zodpovědné společnosti, tak zainvestuje do kroků, které podpoří Vaši společenskou odpovědnost v ekonomické, sociální a environmentální oblasti. Může se jednat o taková gesta, jako je třídění odpadu, podpora místních komunit, transparentní podnikání, nebo třeba sázení lesů. Jedním ze znaků CSR je to, že se jedná o čistě dobrovolné gesto, které ovšem otevírá zajímavé příležitosti na spolupráci s novými obchodními partnery.