Editorial

Úvodní slovo aktuálního čísla periodika. Může se jednat o zamyšlení šéfredaktora na určité téma, představení hlavního gró časopisu nebo shrnutí cílů redakce.