Komunikační audit

Neboli nástroj k tomu, jak zjistit, jestli umíte dobře komunikovat, externě i interně. Celý proces probíhá analýzou komunikačních kanálů a jejich výběrem, tvorbou komunikačního plánu a doporučením, co změnit a ponechat. Protože na vrchol se nejlépe dostává cestou nejmenšího chaosu.