Komunikační strategie

Neboli communication strategy. Komunikační strategie Vám pomůže s vytyčením cílů a jejich dosažením, udat tón a směr Vaší společnosti a celkově být připravený na různá úskalí, např. krizovou komunikaci s novináři.