Masová média

Neboli masmédia, určená k hromadnému šíření informací. Může se jednat o noviny, TV, rozhlas, nebo třeba filmovou produkci.