Media kit

Neboli press-kit. Jedná se o úhledný balíček, který stručně a výstižně shrnuje profil firmy a popis služby, kterou daná společnost nabízí. Takový balíček je následně distribuován novinářům, píáristům a jiné divé zvěři.