Mediální plánování

Neboli plánování reklamní kampaně s důrazem na strategii, komunikaci, načasování a budget. To vše zabalené do tzv. mediaplánu.