Mediální pokrytí

Neboli media coverage. Informace o tom, jak často se objevujete ve vybraných médiích a jak to ovlivňuje cílové skupiny.