Mediaplan

Výstup mediálního plánování, ve kterém je podrobně rozepsána cena inzerce, slevy od médií, harmonogram otištění a vyvěšení inzerce a reklamy.