Obsahový marketing

Neboli content marketing. Pomocí článků, recenzí, podcastů, webinářů či případovek se potenciálním klientům předávájí hodnotné a zajímavé informace, čímž si lze šikovně získat jejich zájem a popularitu. Obsahový marketing s ohledem na jeho převládající psanou formu úzce souvisí s copywritingem.