Podcasting

Neboli stále populárnější alternativa k rozhlasovému vysílání. Autor namluví zvukový záznam na určité téma (např. o novinkách ze světa marketingu) a posluchač si ho může následně kdykoliv pustit, ať už při práci, odpočinku či cestování.