Případová studie

Neboli case study. Případovka je velmi detailní rozbor určité služby, produktu nebo zákazníka, pomocí kterého můžete přesvědčit potenciální klienty o svých zkušenostech a kvalitách a dokázat jim, že to, co děláte, má smysl a užitek.