Public affairs

Public affairs (veřejné záležitosti) patří k neopomenutelným součástem public relations. Ovlivňují legislativu. Jak? V ideálním případě tak, aby byla v souladu se zájmy klientů při uskutečňování jeho podnikatelských záměrů. Třeba právě podporou komunikace a rozvíjením vztahů s orgány veřejné správy.