Public relations

Neboli vztahy s veřejností. Komunikace, lobbing a mediální aktivity jsou hlavní aktivity, pomocí kterých utváříme pozitivní obraz našich klientů u široké veřejnosti. Tyto aktivity vycházejí z profilů jednotlivých cílových skupin, kterým přizpůsobujeme komunikační kanály za účelem vyvolání co největšího boomu.