Spotřebitel

Neboli consumer. Dle NOZ je spotřebitelem každý člověk, který uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jedná.