Spotřební zboží

Neboli consumer goods. Jednoduše řešeno se jedná o všechny movité věci, které si jako spotřebitel můžete pořídit.