Tisková zpráva

Srozumitelný text určený široké či odborné veřejnosti, po kterém sáhnete v okamžiku, kdy jí potřebujete sdělit něco důležitého. Jasná, krátká, výstižná – takovou má veřejnost nejraději.