Weekly Reach

Vzpomínáte si na pojem daily reach? Pokud ne, tak ho naleznete zde. A pokud jste příliš pohodlní na klikání, tak uvádíme i stručnou definici. Weekly Reach znamená zásah médií či kampaně za dobu jednoho týdne. Obzvláště oblíbený je u rozhlasové a televizní reklamy.