Získaná média

Neboli earned media. Zajímavý a atraktivní obsah můžeme šířit v médiích bez toho, aniž bychom byli my nebo nuceni investovat do inzerce.