Unicorn University průkopníkem na poli online vzdělání

Nastupujícího trendu online vzdělání jsou si vědomi i na pražské vysoké škole Unicorn University, jejíž vlastníkem je náš klient společnost Unicorn. Pokud škola dostane akreditaci na distanční studijní programy, stane se Unicorn University první vysokou školou v České republice, kterou bude možné vystudovat kompletně online.

 

Podrobný článek věnující se trendu online vzdělání vyšel v tištěné verzi MF DNES.

 

 

Unicorn university