Komunikační strategie

Vytvoříme pro vás realizovatelnou strategii, se kterou budete schopni dosáhnout svých marketingových cílů.

Aby vaše marketingové kampaně byly efektivní a realizovatelné, musíte mít do všech detailů promyšlený plán komunikace. Zhodnotíme vaši stávající situaci, plán rozvoje i aktivity konkurence a navrhneme vám účinnou komunikační strategii na míru. Budete mít vždy jasný přehled o tom, jaké komunikační kanály a kdy máte použít. Co, jak, kam a komu – tato čtyři slovíčka hrají klíčovou roli v tom, jestli bude vaše komunikační kampaň úspěšná. Bez promyšlené komunikační strategie vaše investice jen „vyhodíte oknem“.

Co vám službapřinese?

Zvýšení povědomí o vaší značce

Přesný plán, jaké komunikační aktivity a kdy musíte udělat

Strategii, která bude udávat jasný směr i vašemu podnikání

Jak postupujeme při tvorbě komunikační strategie?

Úvodní setkání

Nejprve se potkáme (osobně nebo online), odpovíme si vzájemně na otázky, sdělíme požadavky a společně vytvoříme zadání.

Analýzasoučasné situace

Zhodnotíme vaší stávající komunikační strategii, odhalíme nefunkční a neefektivní aktivity, provedeme analýzu konkurence.

Definicecilů

Společně si stanovíme, ke komu chcete promlouvat, jakých komunikačních výsledků chcete dosáhnout a jak vám tyto milníky pomohou k dosažení marketingových cílů.

Tvorbastrategie

S hotovou analýzou konkurence, definovanými komunikačními cíli a zvolenými nástroji komunikace už snadno naplánujeme realizaci strategie. Abychom mohli jednotlivé aktivity efektivně sledovat, vytvoříme plán s přehledem jednotlivých kroků, které v rámci komunikace podnikneme.

Měření výsledkůa správa

Účinnost strategie budeme průběžně vyhodnocovat a podle chování zákazníků flexibilně přizpůsobovat vaši komunikaci požadavkům trhu.

Potřebujete navrhnout komunikační strategii?

Komu jsme již vytvořilikomunikační strategii?

Příprava vyladěné komunikační strategie je základním kamenem každé úspěšné marketingové kampaně. Při tvorbě efektivních kampaní nezapomínejte ani na